Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie ZIELONE ŚWIATŁO.

 

Projekt umożliwia skorzystanie z doradztwa i wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych.

 

Biorąc udział w projekcie zyskują Państwo:

  • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w organizacjach,
  • możliwość wzięcia udziału w inspirujących szkoleniach, których programy zostaną dostosowane do potrzeb organizacji z zakresu: zarządzania środowiskowego, audytów i sprawozdawczości, innowacji technologicznych w zakresie ochrony środowiska, sterowania operacyjnego w ramach gospodarki odpadami,
  • możliwość wymiany doświadczeń z innymi organizacjami podczas cyklu szkoleń,
  • możliwość skorzystania z usług jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.zieloneswiatlo.ue.poznan.pl

 

Informacje można również uzyskać kontaktując się z Biurem Projektu telefonicznie (61 854 35 22, 690 44 58 98, 509 319 242) lub mailowo (zieloneswiatlo@fnc.ue.poznan.pl).

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 ulotka.pdf