MIND PARK

to projekt cyklicznych spotkań  praktyków biznesu z młodymi przedsiębiorcami. Spotkania odbywać się będę raz w miesiącu w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego. 

 

 

 

 

Celem projektu jest stymulowanie przedsiębiorczości. Całość prelekcji podzielona jest na dwie części; pierwsza to przekaz kluczowej idei spotkania, druga to czas rozmów kuluarowych  i dyskusji.

 

 

 

 

 

 

 

MIND PARK to otwarty projekt. Udział w prelekcjach jest bezpłatny i ogólnodostępny, wystarczy się zarejestrować.  Wszystkie pre-zentacje ze spotkań będą dostępne będą w formie on-line na stronie www.mindpark.pl

 

 

 

 

 

 

Video

NAGRANIE z jedenastego

SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 

Video

NAGRANIE z dziesiątego

SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 

Video

NAGRANIE z dZIEWIĄTEGO

SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 

 

Video

NAGRANIE Z ósmego
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 

 

 

Video

NAGRANIE Z SIÓDMEGO
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 


 

 

Video

NAGRANIE Z SZÓSTEGO
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 


 

 

Video

NAGRANIE Z piątego
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 


 

 

 

 

Video

NAGRANIE Z CZWARTEGO
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 


 

 

Video

NAGRANIE Z trzeciego
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 


 

 

Video

NAGRANIE Z drugiego
SPOTKANIA MIND PARK

 

 

 

 

 

Video

NAGRANIE Z pierwszego
SPOTKANIA MIND PARK