Przedsiębiorcy!

Już można  skorzystać  z dofinansowania unijnego na przeprowadzenie

 audytu innowacji oraz doradztwa we wdrożeniu innowacji  w Twojej firmie.

 

Audyt innowacyjnościto ocena potencjału firmy i określenia możliwości skorzystania z dofinansowania na  wdrożenie nowego lub zmienianego produktu, procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej .Obejmuje on wykonanie przez wybranego specjalistę  analiz:  pozycji rynkowej firmy,  organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej i  gospodarki finansami.

 

 Zyskujesz:

 prawie 50 000 zł dofinansowania do całkowitego kosztu usługi,

 dostęp do wysokiej jakości usług Laboratorium i Prototypowni

 

Konkretne korzyści dla firmy w postaci dofinansowania od 50-100% usługi:

 

Sfinansowania współpracy  wybranych ekspertów,   którzy prześledzą wspólnie z  przedsiębiorcą wskazane obszary działalności przedsiębiorstwa a następnie będą współpracować we wdrożeniu przyjętego  rozwiązania innowacyjnego w tym:

- diagnoza wybranych obszarów działalności firmy

- wybranie zadań  do wdrożenia

- poszukiwanie partnera handlowego, dostawcy lub twórcy technologii

- opracowanie szczegółowego planu wdrożenia

- analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne

- wskazania źródeł finansowania na wdrożenie rozwiązania

Zapraszamy do udziału w projekcie  Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych współfinansowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w programie, jest ograniczona a o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewa Górska, tel. 797 600 308, ewa_gorska@marr.com.pl    

 Cezary Mokrzysz, tel. 797 600 307,  cezary_mokrzysz@marr.com.pl

 

                                                                                           Biuro projektu:

Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, lokal 213

 

Nie czekaj!    Skorzystaj z szansy i wykonaj telefon lub emaila, bądź wśród pierwszych!