Informujemy, że w dniu 19.04.2013r. został ogłoszony przetarg pt. "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego – etap II". Generalny Wykonawca

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania OGl_PN_WCWI_etII_19_04_2013_SIMAP.pdf
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami udostepnia się na stronie internetowej Ekonentrum sp. z o.o. (punkt kontaktowy): http://www.ekocentrum.pl