Informujemy, że w dniu 7.12.2012r. został ogłoszony przetarg pt. "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego – etap II. Inżynier Kontraktu."

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania 01_Ogloszenie_BZP.pdf
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania 02_SIWZ.pdf
 
Opis przedmiotu zamówienia do pobrania 03_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
 
Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia do pobrania {uwaga! 437,5 MB} 04_Zalaczniki_do_OPZ.rar
 
 
Wzór umowy do pobrania 05_Wzor_umowy.pdf
 
Formularze do pobrania 06_Formularze.rar
 
Formularze edytowalne do pobrania 07_Formularze_edytowalne.rar
 
Zmiana ogłoszenia do pobrania zmiana_ogloszenia.pdf
 
Odpowiedź na zapytanie, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert do pobrania wyjasnienia_zmiana_SIWZ.pdf
 
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie do pobrania pozw_budowa_2008.pdf
 
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie do pobrania zm_dec_pozw_budowa.rar
 
Zmiana ogłoszenia do pobrania zmiana_II_ogloszenia.pdf
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8.01.2013 do pobrania Informacja_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf