Informujemy, że w dniu 22.02.2013r. został ogłoszony przetarg pt. "Uzbrojenie terenów osiedla Michałowo-Sowice. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej"

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania 01_Ogloszenie_BZP.pdf

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania 02_SIWZ.pdf
 
Program funkcjonalno użytkowy do pobrania 03_PFU.pdf
 
Załącznik nr 1 do PFU do pobrania zalacznik_1.rar
Załącznik nr 2 do PFU do pobrania załacznik_2.rar
 
Wzór umowy do pobrania 04_Wzor_Umowy.pdf
 
Formularze do pobrania Formularze.rar
 
Formularze edytowalne do pobrania Formularze__edytowalne.rar
 
Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do pobrania Zmiana_SIWZ.pdf
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.03.2013 do pobrania informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf