Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na specjalistyczne usługi doradcze dotyczące projektu „Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP” w ramach Działania 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałanie 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” WRPO na lata 2014-2020.

 

 

 

Przedmiotowe ogłoszenie znajduje się pod linikiem http://wcwi.com.pl/pl/przetargi/ogloszenie_zapytanie_ofertowe_dotyczace5.html