Informujemy, że w dniu 30.05.2014r. został ogłoszony przetarg pt. "Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu - Etap I. Inżynier Kontraktu"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej WCWI Sp. z o.o.