Celem jest Stworzenie warunków sprzyjających transferowi technologii – budowanie więzi kooperacyjnych pomiędzy inwestorami z Parku a sektorem naukowo – badawczym

 

 

Inwestorem i zarazem realizatorem PPTP jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
Sp. z o.o.

 

Dążeniem spółki jest
nadanie obszarowi rewitalizowanemu nowych funkcji, efektem będzie ponowne jego 
 

 

połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta.

 

Działania Spółki przyczynić się mogą do przywrócenia tych terenów miastu, wskazują wpływ na spójność przestrzenną i umożliwiają zapoczątkowanie działań zmieniających tą część dzielnicy 

 

 

Powstanie zaplecze dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości. Bezpośrednio z PPTP sąsiaduje teren o powierzchni 12 ha
o przeznaczeniu usługowym i przemysłowym w planie zagospodarowania przestrzennego, z dodatkowym zabezpieczeniem rezerwy terenowej pod planowane

inwestycje celu publicznego z

zakresu infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy tramwajowej „Klin Dębiecki”, pętli tramwajowej „Klin Dębiecki” oraz parkingu typu „park & ride”.

 

 

 

Aktywność biznesowa

DziAłalność spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

 

Współpraca z WCWI Sp z o.o.
daje możliwość stworzenia kompleksowej inwestycji zgodnie z wymaganiami inwestora (pod klucz)

 

Możliwość prowadzenia pełnej obsługi formalno-prawnej projektu:
stworzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, nadzór
autorski i inwestorski

 

Dodatkowo na wniosek inwestora
istnieje możliwość zarządzania nieruchomością po zakończeniu realizacji procesów inwestycyjnych

 

Zobacz: www.wcwi.com.pl

Wybrane projekty:

 

 

PPTP

Poznań Financial Center

Andersia Tower

Andersia Business Center

Silver Tower

Galeria MM

Hotel Głogowska 21 

Centrum Logistyczne

Franowo-Żegrze

Miachałowo - Sowice