Dzięki projektom zrealizowanym w ramach działania 1.4 WRPO w naszym regionie powstały nowe instytucje otoczenia biznesu. Oferują one przedsiębiorcom nowoczesne powierzchnie biurowe i usługi, które pomagają w utrzymaniu się na rynku, współpracy z sektorem B+R i rozwoju własnych innowacyjnych rozwiązań. Rosnąca konkurencja pomiędzy tymi instytucjami wymusza specjalizację i wzrost jakości oferowanych usług.

 

Zobacz artykuł:  Nasz_Regiona_3_2012PPTP.pdf