O zespole budynków biurowych, których forma wynika z jasno okreslonych i zracjonalizowanych założeń funkcjonalnych, opowiada architekt Wojciech Łakiński z pracowni Aga&Zapa.

 

Zobacz skan {PDF 5,5mb}  PPTP_architektura.pdf