Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji zdecydowanie przyczynia sie do zmiany krajobrazu Poznania, nie tylko pod względem architektonicznym, ale i gospodarczym, skutecznie eksponując atuty miasta w tym zakresie.

 

Skan artykułu: